-RANDEVU-
Uzman Psikolog

Bireysel Terapiler

Bireysel Terapiler:

Bireysel terapi, bireylerin hayatlarında zorlandıkları ya da çözüme ulaştırmak istedikler durumlarda, tanı aldıkları duygu durum ve kaygı bozukluklarında ve hayat kalitesini yükseltmek istedikleri zamanlarda başvurdukları bir terapi çeşididir.

Bilişsel davranış terapisi kapsamında davranış değişikliği ile beraber duygu durum değişimini hedefleyen, davranış, duygu ve düşünce arasında bağ kurmayı  ve

farkındalık kazanmayı öğreten bir terapi modelidir.

Bu bağlamda hayatın zorlayıcı şartlarıyla başa çıkmayı, stresi yönetmeyi ve tanı almış bozuklukları tedavi etmeyi amaçlamaktadır.

Bireysel Terapide Çalışma Alanları:

 • Depresyon
 • Kaygı Bozuklukları
 • Obsesif - Kompulsif Bozukluk (Takıntı problemi)
 • Panik Bozukluk
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Sosyal Fobi
 • Özgül Fobiler (hayvan, kapalı alan, yükseklik vb korkular)
 • Sağlık Danışmanlığı (Kronik ya da terminal dönem hastalar ve hasta yakınları için)
 • Psiko-onkoloji
 • Organ Nakli Psikolojisi
 • Stresi Yönetme ve Aktif Başa Çıkma
 • Kronik Ağrı ile Başa Çıkma