-RANDEVU-
Uzman Psikolog

Çift Terapisi

Çift Terapisi:

Bu açıklamaya “Çift (couple)” nedir sorusu ile başlamak daha doğru olacaktır. Çift; iki yetişkin insanın yaşadığı duygusal ilişkiyi tanımlayan bir kavramdır. Çiftler hem kendi bireyselliklerini koruyarak hem de ilişkiye kendilerinden bir şey katarak “Çift” kavramını oluştururlar. Çift olmak birey olmaktan farklı olsa da, bireylerin kendi özellikleri de içeren bir oluşumdur. Bu duygusal ilişkinin adını siz koyabilirsiniz. Arkadaşlık, partnerlik, flört, sözlülük, nişanlılık ya da evlilik diyebiliriz. Bu saydığımız her isimde bir ortaklık söz konusudur. Prosedürleri dışarıda bırakarak düşünecek olursak, prensipte iki yetişkinin birbirine karşı ortak olarak sevgi, hoşlanma, beğeni, aşk ve benzeri duygular besledikleri ve iletişim ve paylaşım içinde oldukları her ilişkiye “Çift İlişkisi” demek doğru olacaktır.

Bu bağlamda “Çift Terapisi” ikili ilişkilerin incelendiği, çeşitli problemlerin ve ilişki içindeki kavramların ele alındığı, bazen onarılıp bazen de yeniden yapılandırıldığı bir terapi sürecidir. Bu süreçte çiftler hem kendi sorunlarıyla hem de ilişki dinamiğindeki sorunlarla yüzleşmektedirler.

“Çift terapisi” haklı ya da haksız tarafın araştırıldığı bir mahkeme değildir. Ortaya çıkan problemler, ideal ilişki kavramları üzerinden saptanır ve bu problem için her iki tarafın da değişim ya da iyileştirme gerçekleştirmesi beklenir. Terapi süreci içerisinde bazı ev ödevleri ya da egzersizler verilebilmektedir. Kaçırılmaması gereken nokta, çift terapisi bir süreçtir ve hem çiftlerden her birinin hem de terapistin sorumluluğuyla yürütülmelidir.

Değişim, tarafların isteği doğrultusunda değil, yalnızca “ideal olan” üzerinden gerçekleşmektedir. Burada terapistin görevi hakem olmak değil, yol gösterici olmaktır. “Çift” ya da “aile” bireylerden parçalar barındırdığı kadar kendi bağımsız dinamiğine de sahiptir. Dolayısıyla terapide izlenilen yol hem bireyler, hem bireylerin aile kökleri hem de çift ilişkisi boyutunda ele alınmaktadır.

Çift Terapisinde Çalışma Alanları:

  • Aile ve Evlilik Danışmanlığı
  • İlişkisel Kavramlarda Yaşanan Problemler
  • Nişanlılık Problemleri
  • Flört Sorunları
  • Aldatma / Aldatılma
  • Güvensizlik Problemleri
  • İlişkilerde Öz Güven Sorunları
  • Boşanma Süreciyle Başa Çıkma